Przejdź do treści

O fundacji

Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych to założona z pasji do medycyny organizacja wspierająca rozwój projektów naukowych w zakresie nauk biomedycznych oraz działania edukacyjne związane z ochroną zdrowia, skierowane zarówno do personelu medycznego, jak i społeczeństwa.

Misją Fundacji jest wspieranie projektów dedykowanych dla lekarzy, których nadrzędnym celem jest przekazywanie rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących wszystkich dziedzin medycyny. Ważnym aspektem działalności Fundacji jest dążenie do budowania społecznej świadomości w zakresie medycyny, stawiając przede wszystkim na zagadnienia profilaktyczne. 

Do działań Fundacji należy wspieranie projektów naukowych, a także ośrodków klinicznych i instytutów prowadzących wyróżniające się i innowacyjne projekty medyczne. 

Interdyscyplinarny zespół Fundacji, w którego skład wchodzą prawnicy oraz lekarze zapewnia skuteczność działania oraz dostosowanie naszych programów do świata polskiej, nowoczesnej medycyny.

Dane do umowy

Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych

Forma organizacji: Fundacja

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000591378

Prezes Fundacji: Anna Żelasko

Osoba upoważniona do reprezentowania: Zarząd

NIP 7010529510

REGON 36326986700000

Adres: ul. 1 Maja 27 | 42-202 Częstochowa