Dane Fundacji

Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych

Forma organizacji: Fundacja

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000591378

Prezes Fundacji: Anna Żelasko

Osoba upoważniona do reprezentowania: Zarząd

 

NIP 7010529510

REGON 36326986700000

Adres: ul. Żwirki I Wigury 6/14b lok.3

42-217 Częstochowa

 

Do pobrania: KRS z dn. 07.03.2017r.