Beneficjencji

Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM to referencyjny ośrodek w kraju zajmujący się chorobami wątroby u osób dorosłych. Poza aktywnością kliniczną, zespół prof. P. Milkiewicza aktywnie uczestniczy w projektach naukowych, prowadząc liczne badania szczególnie w zakresie autoimmunologicznych chorób wątroby, schyłkowej  niewydolności wątroby, transplantacji wątroby oraz, co niezwykle ważne z perspektywy pacjenta, jakości życia. Warto wspomnieć, że Klinika dołączyły do elitarnej sieci europejskich ośrodków referencyjnych (European Reference Network – ERN) zajmujących się leczeniem rzadkich chorób wątroby.

Chcąc wesprzeć projekty związane z Kliniką Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, mogą Państwa wpłacać pieniądze bezpośrednio na subkonto projektów realizowanych na rzecz Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzonego w IDEA BANK pod numerem rachunku 58 1950 0001 2006 0009 5122 0004.

 

Klinikalogo
ERNlogo