Beneficjencji

Beneficjenci Fundacji FIM:

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM to referencyjny ośrodek w kraju zajmujący się chorobami wątroby u osób dorosłych. Poza aktywnością kliniczną, zespół prof. Piotra Milkiewicza aktywnie uczestniczy w projektach naukowych, prowadząc liczne badania szczególnie w zakresie autoimmunologicznych chorób wątroby, schyłkowej niewydolności wątroby, transplantacji wątroby oraz, co niezwykle ważne z perspektywy pacjenta, jakości życia. Warto wspomnieć, że Klinika dołączyły do elitarnej sieci europejskich ośrodków referencyjnych (European Reference Network – ERN) zajmujących się leczeniem rzadkich chorób wątroby.

Chcąc wesprzeć projekty realizowane przez Fundację na rzecz Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM, mogą Państwa wpłacać pieniądze bezpośrednio na subkonto projektów realizowanych na rzecz i w porozumieniu z Kliniką Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM, które prowadzone jest w IDEA BANK pod numerem rachunku 58 1950 0001 2006 0009 5122 0004.

 

Klinikalogo ERNlogo