Aktualności

Nowa konferencja w kalendarzu najważniejszych wydarzeń medycznych – „HEPATOLOGIA 2020 – postępy w diagnostyce i leczeniu”

Napięty kalendarz wydarzeń medycznych z zakresu gastroenterologii pokazuje jak dużym zainteresowanie cieszą się tematy związane z chorobami przewodu pokarmowego. Podczas każdego wydarzenia kilka wykładów dotyczy chorób wątroby i dróg żółciowych, jednak brakuje spotkań, gdzie zostają one przedstawione w sposób wyczerpujący, kompleksowy. Ponadto, intensywny rozwój hepatologii stwarza wyzwanie przed gastroenterologami, internistami, chirurgami, czy lekarzami POZ aby stosowana diagnostyka i leczenie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest zupełnie nowa konferencja - „HEPATOLOGIA 2020 – postępy w diagnostyce i leczeniu” - autorski projekt prof. Piotra Milkiewicza z Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownika Naukowego wydarzenia. Celem wydarzenia jest aktualizacja wiedzy w zakresie najważniejszych tematów współczesnej hepatologii. Szerokie spectrum problemów poruszane nie tylko przez hepatologów, ale również przez radiologów, chirurgów, czy transplantologów pozwoli na właściwe – interdyscyplinarne - spojrzenie na choroby wątroby.

            Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych jest organizatorem konferencji. Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.hepatologia.edu.pl