Rada Naukowa

Rada naukowa

Rada Naukowa Fundacji jest złożona z niezależnych specjalistów w dziedzinie gastroenterologii i transplantologii. Członkowie Rady Naukowej opiniując projekty prowadzone przez Fundację są gwarancją wysokiego poziomu realizowanych zadań.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz

Specjalista gastroenterologii

Prof. dr hab. n. med. Maciej Wójcicki

specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej