O Fundacji

O fundacji

Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych to założona z pasji do medycyny organizacja wspierająca rozwój projektów naukowych w zakresie nauk biomedycznych oraz działania edukacyjne związane z ochroną zdrowia, skierowane zarówno do personelu medycznego, jak i społeczeństwa.

Misją Fundacji jest wspieranie projektów dedykowanych dla lekarzy, których nadrzędnym celem jest przekazywanie rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących wszystkich dziedzin medycyny. Ważnym aspektem działalności Fundacji jest dążenie do budowania społecznej świadomości w zakresie medycyny, stawiając przede wszystkim na zagadnienia profilaktyczne.

Do działań Fundacji należy wspieranie projektów naukowych, a także ośrodków klinicznych i instytutów prowadzących wyróżniające się i innowacyjne projekty medyczne.

Interdyscyplinarny zespół Fundacji, w którego skład wchodzą prawnicy oraz lekarze zapewnia skuteczność działania oraz dostosowanie naszych programów do świata polskiej, nowoczesnej medycyny.

FIM_logo